ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΕΙΤΕ ΑΠΟ 20Ε ΤΟ ΜΗΝΑ!!

Σε δημόσια διαβούλευση η Μελέτη Οριοθέτησης του ρέματος Πικροδάφνης

2021-06-14

Στο πλαίσιο της διαδικασίας καθορισμού των οριογραμμών του ρέματος Πικροδάφνης, τίθεται σε δημόσια διαβούλευση η "Μελέτη οριοθέτησης του ρέματος Πικροδάφνης" Σύμφωνα με την απόφαση 2313/2020 του Σ.τ.Ε., όπως υποβλήθηκε στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής (Γενική Δ/νση Χωροταξικής & Περιβαλλοντικής Πολιτικής / Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού / Τμήμα Πολεοδομικού Σχεδιασμού & Εφαρμογών).

 Τα Δημοτικά Συμβούλια των οικείων Δήμων καλούνται να γνωμοδοτήσoυν, όσον αφορά στον καθορισμό των οριογραμμών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. Α.2.3 του άρθρου 3 του Ν.4258/14.

Όλες οι πληροφορίες και ΟΛΑ τα σχετικά έγγραφα είναι διαθέσιμα στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα του Δήμου μας όπου μπορείτε να ενημερωθείτε και να αφήσετε το σχόλιο και τις παρατηρήσεις σας εδω https://hello.crowdapps.net/participation-agdimitrios/challenges/?c=52&fbclid=IwAR1yrZxzqwV7l3uJ7eP9z2dkptVuRGeGB8WSybxfPux0uKzci-jfYvU6Q5w