ΟΠΕΚΑ: Πληρωμή για 13 επιδόματα στις 31 Αυγούστου

2021-08-26

Στους 744.259 θα ανέλθουν οι δικαιούχοι, οι οποίοι στις 31 Αυγούστου θα λάβουν κάποιο από τα 13 διαφορετικά επιδόματα, που θα καταβάλλει ο ΟΠΕΚΑ.

Σύμφωνα με τη διοίκηση του Οργανισμού, πρόκειται να πιστωθεί στους δικαιούχους, ένα ποσό που ανέρχεται συνολικά στα 186.558.332 ευρώ.

Πιο αναλυτικά, κατά την τελευταία εργάσιμη ημέρα του τρέχοντος μήνα, δηλαδή την ερχόμενη Τρίτη 31 Αυγούστου, πρόκειται να καταβληθούν τα εξής επιδόματα:

 • Επίδομα Στέγασης: Δικαιούχοι 245.173 - 30.135.537 ευρώ
 • ΕΕΕ: Δικαιούχοι 214.990 - 47.590.806 ευρώ
 • Αναπηρικά: Δικαιούχοι 172.269 - 70.489.996 ευρώ
 • Στεγαστική Συνδρομή: Δικαιούχοι 886 - 226.431 ευρώ
 • Επίδομα Ομογενών: Δικαιούχοι 6.567 - 231.127 ευρώ
 • Σύνταξη Ανασφάλιστων Υπερηλίκων (ν.1296/1982): Δικαιούχοι19.843 - 7.014.607 ευρώ
 • Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Υπερηλίκων: Δικαιούχοι 15.506 - 3.482.851 ευρώ
 • Επίδομα Γέννησης: Δικαιούχοι 12.758 - 12.814.637 ευρώ
 • Επίδομα Αναδοχής: Δικαιούχοι 293 - 150.691 ευρώ
 • Πρόγραμμα επιδότησης Α' κατοικίας (Γέφυρα): Δικαιούχοι 51.595 - 14.024.105 ευρώ
 • Κόκκινα δάνεια: Δικαιούχοι 4267 - 307.325 ευρώ
 • Έξοδα κηδείας: Δικαιούχοι 106 - 84.217 ευρώ

 • Προστατευόμενα τέκνα θανόντων σε φυσικές καταστροφές: Δικαιούχοι 6 - 6000 ευρώ