ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΕΙΤΕ ΑΠΟ 20Ε ΤΟ ΜΗΝΑ!!

Εφορία: Πώς σβήνονται ψηφιακά τα πρόστιμα – Βήμα- βήμα η διαδικασία για τις ενδικοφανείς διαφορές

2022-11-24

Ψηφιακά, μέσω της πύλης myAADE οι ενδιαφερόμενοι πολίτες μπορούν πλέον να υποβάλλουν ενδικοφανείς προσφυγές και αιτήματα αναστολής ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών. Εφόσον φορολογούμενος εκτιμά πως του έχουν επιβληθεί πρόστιμα και φόροι, τα οποία είναι άδικα και πρέπει να ακυρωθούν, έχει την δυνατότητα να προσφύγει στην ΔΕΔ, μόνον που πλέον θα το κάνει.. ηλεκτρονικά! Από τα τέλη του μήνα η διαδικασία είναι προαιρετική, αλλά από τον Φλεβάρη του 2023 θα γίνεται υποχρεωτικά ψηφιακά. 

Μέσω της πύλης myaade.gov.gr θα μπορούν να υποβάλλονται ενδικοφανείς προσφυγές κατά πράξεων, που εκδίδονται, σύμφωνα με το enikonomia.gr από:

 • Τα Ελεγκτικά Κέντρα
  •Το Κέντρο Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (ΚΕΦΟΜΕΠ)
  •Το Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (ΚΕΜΕΕΠ)
  •Τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (ΔΟΥ)

Πότε υποβάλλεται ενδικοφανής προσφυγή

Ο υπόχρεος, εφόσον αμφισβητεί πράξεις, ρητές ή σιωπηρές, που εκδίδονται ή συντελούνται από 1/1/2014 και εφεξής σε βάρος του , δηλαδή του έχουν επιβληθεί πρόστιμα και φόροι που θεωρεί ότι είναι άδικα και πρέπει να ακυρωθούν, από τη Φορολογική Αρχή και εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (άρθρο 2 του ν.4174/2013) οφείλει, πριν από την προσφυγή του στη Διοικητική Δικαιοσύνη, να ασκήσει ενδικοφανή προσφυγή ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με αίτημα επανεξέτασης στο πλαίσιο διοικητικής διαδικασίας. Η ενδικοφανής προσφυγή κατατίθεται στην αρμόδια φορολογική αρχή που εξέδωσε την προσβαλλόμενη πράξη, δηλαδή που του έχει επιβάλει τον φόρο.

Υποχρεωτικά ηλεκτρονικά οι διαδικασίες

Συγκεκριμένα, με απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή (A. 1165/2022):

Από 29.11.2022 προαιρετικά (και ειδικά για τις ΔΟΥ Α-Β΄και Β΄Τάξης από 15.12.2022) και από την 01.02.2023 υποχρεωτικά, υποβάλλονται μέσω διαδικτύου, με τη χρήση των προσωπικών κωδικών πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες TAXISnet :

 • Οι ενδικοφανείς προσφυγές και τα αιτήματα αναστολής του άρθρου 63 ΚΦΔ
 • Το σύνολο των εγγράφων και δικαιολογητικών, που συνοδεύουν την ενδικοφανή προσφυγή
 • Υπομνήματα και επιπρόσθετα στοιχεία, που κατατίθενται μετά την αρχική υποβολή της ενδικοφανούς προσφυγής, καθώς και τυχόν αιτήσεις αναστολής της προθεσμίας εξέτασης της υπόθεσης
 • Τυχόν παραίτηση από την ενδικοφανή προσφυγή και το αίτημα αναστολής Επιπλέον, μέσω της ίδιας ψηφιακής εφαρμογής, ο ενδιαφερόμενος θα ενημερώνεται άμεσα για όλα τα στάδια εξέτασης της υπόθεσής του (παραλαβή προσφυγής από τη φορολογική αρχή και διαβίβασή της στη ΔΕΔ, έκδοση απόφασης, είδος απόφασης κλπ.)

Δείτε περισσότερα στο enikos.gr

googlecb95eb597669a27b