ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΕΙΤΕ ΑΠΟ 20Ε ΤΟ ΜΗΝΑ!!

ΑΣΕΠ: Υπολογίστε τα μόρια σας για προκηρύξεις μόνιμου προσωπικού

2021-07-27

Ο υπολογισμός των μορίων βοηθάει τους υποψήφιους να γνωρίζουν τις πιθανότητες πρόσληψης που έχουν σε κάθε προκήρυξη. Η πολλαπλή συμμετοχή σε διαγωνισμούς του Δημοσίου, ο υψηλός βαθμός του πτυχίου ή του απολυτηρίου Λυκείου και η κατοχή μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών, είναι η «συνταγή» της επιτυχίας για τον διορισμό σε θέσεις του στενού και του ευρύτερου δημοσίου τομέα. Βέβαια στις ειδικότητες όπου ζήτηση είναι αρκετά υψηλή, ανταγωνισμός των υποψηφίων ανεβάσει κατά πολύ τον πήχη των κριτηρίων.

2 τρόποι υπάρχουν πλέον για τον υπολογισμό των μορίων. Μέσω εφαρμογής ή για τους πιο δύσπιστους, οι οδηγίες με τη χρήση πινάκων πιο κάτω. Επιλέξτε τρόπο και υπολογίστε τα μόρια σας!

1ος τρόπος

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΟΡΙΩΝ ΜΕΣΩ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΣΕΠ:https://www.asep.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/s3eab32ab_c911_478a_8f8b_0ef74565e04d/Page78.jspx?_adf.ctrl-state=d2c1bxgmd_1&_afrLoop=60840771834918162#!%40%40%3F_afrLoop%3D60840771834918162%26_adf.ctrl-state%3Dd2c1bxgmd_5

2ος τρόπος

Ισοβαθμία μορίων

Μεταξύ ισοβαθμούντων υποψηφίων προηγείται ο υποψήφιος που έχει περισσότερες μονάδες στο πρώτο κριτήριο και αν αυτές συμπίπτουν στο δεύτερο κριτήριο και ούτω καθεξής. Αν εξαντληθούν όλα τα κριτήρια χωρίς να καταστεί δυνατός ο καθορισμός της σειράς μεταξύ των ισοβαθμούντων, προηγείται ο υποψήφιος που είναι κάτοχος απολυτηρίου τριταξίου γυμνασίου και μεταξύ αυτών, ο υποψήφιος που έχει τον μεγαλύτερο βαθμό.

Περισσοτερα εδω:https://ergasiakanea.eu/asep-deite-edo-pos-na-ypologisete/